Skip to content
Theatre director / PERFORMANCE DESIGNER

JOEL HÄRKÖNEN

teatteriohjaaja / esitystentekijä

Joel Härkönen on helsinkiläinen teatteriohjaaja ja esitystentekijä. Joelia kiinnostavat näyttämön konkretia ja uudet muodot. Joel kehittää yhdessä taiteilija, valosuunnittelija Veli-Ville Sivénin kanssa omaa praktiikkaansa, jonka he ovat nimenneet ”oikeesti tekemisen praktiikaksi”. Voit lukea lisää aiheesta heidän molempien kirjallisista opinnäytteistään. Joelilla on pitkä historia näyttämötyöntekijänä toimimisesta ja hän näkee kaikki teatterissa tehtävät työt yhtä merkittävinä.

Here is my videoportfolio

AND Here is my master’s THESIS: