Skip to content
Theatre director / PERFORMANCE DESIGNER

JOEL HÄRKÖNEN

teatteriohjaaja / esitystentekijä

Joel Härkönen is a Helsinki-based theater director and performance artist. He graduated from the Theatre Academy of the University of the Arts Helsinki as a theater director in 2021. Apart from traditional theater, Härkönen is intrigued by performance art and new performing formats.

Joel Härkönen on helsinkiläinen teatteriohjaaja ja esitystentekijä.Joelia kiinnostavat näyttämön konkretia ja uudet muodot. Joel kehittää yhdessä taiteilija, valosuunnittelija Veli-Ville Sivénin kanssa omaa praktiikkaansa, jonka he ovat nimenneet ”oikeesti tekemisen praktiikaksi”. Voit lukea lisää aiheesta heidän molempien kirjallisista opinnäytteistään. Joelilla on pitkä historia näyttämötyöntekijänä toimimisesta ja hän näkee kaikki teatterissa tehtävät työt yhtä merkittävinä

Here is my videoportfolio
AND Here is my master’s THESIS: